Informatie over omvormers

Een goede omvormer voldoet onder andere aan de volgende voorwaarden:
. De omvormer heeft het juiste vermogen voor het doel, waarvoor hij wordt gebruikt, rekening houdend met het piekvermogen.
. De omvormer heeft een zo laag mogelijk 'stand-by' verbruik, zodat uw batterij zo min mogelijk belast wordt.
. De omvormer is voorzien van de noodzakelijke beveiligingen.
. De omvormer is voorzien van het CE keurmerk.
. De omvormer is milieuvriendelijk geproduceerd en voldoet aan de RoHS-norm (EU milieurichtlijn, die het gebruik van
gevaarlijke materialen aan banden legt)
De keuze van de juiste omvormer.

Om de juiste omvormer te kunnen kiezen, is een aantal zaken van belang:

Allereerst moet u bepalen voor welke apparaten u de omvormer wilt gaan gebruiken. Het totale opgenomen vermogen van alle gelijktijdig aan te sluiten apparaten geeft een eerste indicatie van het vermogen, dat de omvormer moet hebben. Meestal is het wel verstandig om hier van uit te gaan, je hoeft dan tenminste niet de hele tijd op te letten wat je wánneer aanzet. Je kunt je wel voornemen, dat je het koffiezetapparaat niet aan zult zetten, als de TV aanstaat, maar in de praktijk gaat het altijd een keer fout. Dan kun je op zoek naar de zekering en mag je hopen, dat je de juiste nog bij de hand hebt.

Een zeer belangrijke punt om in het oog te houden is het onderscheid tussen geleverd vermogen en opgenomen vermogen. Een magnetron kan bijvoorbeeld een vermogen leveren van 800W, maar vraagt hiervoor een vermogen van de stroombron (batterij-omvormer) van ca. 1200W! Dit laatste is dus het vermogen waar u rekening mee moet houden.

Veel apparaten, zoals een TV, microgolf-oven en een koelkast trekken een hoge opstartstroom. Dit betekent, dat zij gedurende zeer korte tijd (enkele milliseconden tot enkele seconden) na inschakeling een aanzienlijk hoger vermogen, het piekvermogen, nodig hebben. Houd hiermee dus rekening. Alle door ons geleverde omvormers hebben een piekvermogen, dat meestal het dubbele is van het continue leverbare vermogen.

Enige rekenvoorbeelden.

1. U wilt een koffiezetter, een koelkast en een DVD-speler gelijktijdig kunnen laten werken. Het koffiezetapparaat heeft een opgenomen vermogen van 700W, de koelkast 60W en de DVD-speler 20W, samen dus 780W. Een omvormer van 1000W zou hier dus prima voldoen. De hoge aanloopstroom die een koelkast gewoonlijk trekt wordt gecompenseerd doordat de door VDP geleverde 1000W omvormer kortstondig een piekvermogen kan leveren van 2000W.

2. U wilt een waterkoker, een (beeldbuis-)TV, een DVD-speler, een lader voor uw laptop en een telefoonlader aansluiten op een omvormer. Achtereenvolgens vragen deze apparaten een vermogen van 1000W, 50W, 25W, 300W en 5W, samen dus 1380W. Hier zouden we dus kiezen voor een omvormer van 1500W met een piekvermogen van 3000W.

3. U wilt alleen een TV en DVD-speler kunnen gebruiken en af en toe uw telefoon opladen. In dit geval heeft u voldoende aan een 300W omvormer.

Opmerking: een LCD-tv vraagt aanzienlijk minder vermogen dan een beeldbuis-tv, heeft geen hoog opstartvermogen nodig en de kans op storing bij gebruik met een gemodificeerde omvormer is zeer klein.


Waar u verder nog rekening mee moet houden.

- Een omvormer gebruikt óók stroom, als deze niet in gebruik is. Deze 'stand-by' stroom is afhankelijk van het vermogen van de omvormer en is wel iets om rekening mee te houden: uw batterij zou kunnen worden leeggetrokken. Zorg daarom voor een omvormer, die een alarm afgeeft bij een te lage batterijspanning en die zichzelf uitschakelt, wanneer er niet op het alarmsignaal wordt gereageerd (bijvoorbeeld omdat u niet aan boord bent en bent vergeten om de omvormer uit te schakelen). Alle door ons geleverde omvormers zijn uiteraard voorzien van deze beveiliging, maar hebben ook een relatief zéér lage stand-by stroom. Een aantal merken laat hier nogal flinke steken vallen, let hier dus goed op bij aanschaf!

- Een omvormer produceert warmte. Deze warmte moet worden afgevoerd en de omvormer moet dus op een redelijk geventileerde plaats geïnstalleerd worden om risico van oververhitting te voorkomen. De omvormers van VDP zijn overigens beveiligd tegen oververhitting. Als echter de beveiliging in werking treedt, wordt op dat moment de omvormer uitgeschakeld. Het is dus het beste om deze op een plaats te monteren, waar de lucht enigszins kan circuleren.

- Sommige apparatuur, zoals een Senseo en een Nespresso koffieapparaat, kan problemen geven, wanneer ze is aangesloten op een gemodificeerde sinusomvormer, zoals veruit de meeste verkrijgbare omvormers. Wilt u deze problemen vermijden, dan moet u kiezen voor een, aanzienlijk duurdere, zuivere sinusomvormer (zie het menu aan de linkerzijde), die een spanning afgeeft met een gelijke vorm als die van de netspanning thuis óf u kiest voor het gebruik van de Campeo, een aangepaste Senseo. Vermijd ook het gebruik van de oplader van elektrische tandenborstels op een gemodificeerde omvormer, de spoeltjes hiervan branden snel door. Verreweg de meeste apparatuur zal echter probleemloos werken op een gemodificeerde sinusomvormer, zolang het vermogen maar ruim voldoende is.

- Zorg dat uw omvormer is beveiligd tegen verwisseling van plus en min op de ingang. Vergissen is heel menselijk en plus en min zijn snel verwisseld. Ook moet uw omvormer beveiligd zijn tegen kortsluiting op de uitgang. Zorg er wél voor dat er nóóit 220V van buitenaf op de uitgang van de omvormer komt. Daar kan geen enkele omvormer tegen en deze raakt dan onherstelbaar beschadigd.