Ingang 30 - 60V DC

48 - 12V, 8A

  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
idc-100w (1)
- Ingang: 30 - 60V DC
- Uitgang: 12V DC
- Maximum stroomsterkte 8A (uitgang)
- Galvanisch gescheiden
- Afmetingen: 151 x 88 x 50mm
- Gewicht: 0,50Kg

48 - 12V, 16A

  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
idc-200w
- Ingang: 30 - 60V DC
- Uitgang: 12V DC
- Maximum stroomsterkte 16A (uitgang)
- Galvanisch gescheiden
- Afmetingen: 176 x 88 x 50mm
- Gewicht: 0,60Kg

48 - 12V, 30A

  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
idc-360w_new
- Ingang: 30 - 60V DC
- Uitgang: 12V DC
- Maximum stroomsterkte 30A (uitgang)
- Galvanisch gescheiden
- Afmetingen: 162 x 150 x 63mm
- Gewicht: 1,40Kg

48 - 24V, 4A

  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
idc-100w
- Ingang: 30 - 60V DC
- Uitgang: 24V DC
- Maximum stroomsterkte 4A (uitgang)
- Galvanisch gescheiden
- Afmetingen: 151 x 88 x 50mm
- Gewicht: 0,50Kg

48 - 24V, 8A

  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
idc-200w
- Ingang: 30 - 60V DC
- Uitgang: 24V DC
- Maximum stroomsterkte 8A (uitgang)
- Galvanisch gescheiden
- Afmetingen: 176 x 88 x 50mm
- Gewicht: 0,60Kg

48 - 24V, 15A

  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
idc-360w_new
- Ingang: 30 - 60V DC
- Uitgang: 24V DC
- Maximum stroomsterkte 15A (uitgang)
- Galvanisch gescheiden
- Afmetingen: 162 x 150 x 63mm
- Gewicht: 1,40Kg

48 - 48V, 4A

  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
idc-200w
- Geschikt als 48V spanningsstabilisator
- Ingang: 30 - 60V DC
- Uitgang: 48V DC
- Max. stroomsterkte 4A (uitgang)
- Galvanisch gescheiden
- Afmetingen: 176 x 88 x 50mm
- Gewicht: 0,60Kg

48 - 48V, 7,5A

  Levertijd:1-2 werkdagen
Bestel
idc-360w_new
- Geschikt als 48V spanningsstabilisator
- Ingang: 30 - 60V DC
- Uitgang: 48V DC
- Max. stroomsterkte 7,5A (uitgang)
- Galvanisch gescheiden
- Afmetingen: 162 x 150 x 63mm
- Gewicht: 1,40Kg